MTA GRUP

İnsan Kaynakları Politikamız

MTA için insan; sürekli olarak gelişen ve zenginleşen en önemli kurumsal değerlerimizden biridir. "Bilim-Motivasyon-Koordinasyon-Başarı" temelinde oluşturduğumuz insan kaynağının; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve ekip ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş bireylerden oluşması en büyük hedefimizdir.

İnsan kaynağı stratejimiz ile yenilikçi, motivasyonu ve performansı yüksek, nitelikli iş gücünü istihdam etmeyi ve bu iş gücünü sürdürülebilir kılarak bağlılığını artırmayı amaçlarız. "Doğru işe doğru insanları yerleştirmek" ilkesi ekseninde şekillenen insan kaynakları stratejilerimiz, insan kaynakları politika ve uygulamalarımız ile çalışılmak istenen şirketler arasında ilk sıralarda bulunmayı hedefleriz.