SONUÇ ODAKLI ÇÖZÜMLER

İris Tanıma | Akıllı Geçiş Sistemleri | MTA Grup
Akıllı Geçiş Sistemleri

İris Tanıma

İris Tanıma

Tıpkı parmak izi gibi gözde bulunan iris tabakasıda tek bir insana özgüdür. İris tabakası üzerindeki bu yapı yüksek çözünürlüğe sahip sensörler barındırılan göz tanıma cihazları yardımı ile haritalandırılır. Normal insan gözü ile fark edilemeyecek bu yapının bir benzeri başka bir insanın gözünde yoktur. İris yapısı doğumu takip eden birkaç ay içerisinde gelişimini tamamlar ve ömür boyunca irisin bu yapısında bir değişme olmaz. Bu yüzden güvenirliliği üst seviyede olan biometrik tanıma sistemidir.

Cihaza bir kez tanımlanan personel bilgileri ve göz tarama sonrası oluşturulan biometrik harita cihaz içindeki algoritma ile saklanır. Daha sonra her okutulmada cihaz içerisindeki kayıtlarla karşılaştırılarak tanımlama süreci gerçeleşir. Cihaz tanıma başarısı %99'dur